Afgørelse fra Planklagenævnet

Kære Alle,

Som bekendt indgav vi en klage til Planklagenævnet med baggrund i Administrationens – efter vores mening – mangelfulde sagsbehandling i forbindelse med Kommuneplantillæg 7

Der er idag faldet afgørelse, og Planklagenævnet finder (uddrag fra afgørelsen):

“Kommuneplantillægget er derfor behæftet med en væsentlig retlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed”

“3.4. Planklagenævnets afgørelse

Planklagenævnet ophæver kommunen afgørelse af 19. juni 2019 om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 7, erhvervsområde ved Regstrup Syd.

Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed ,jf.§3,stk.3, i lov om Planklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, stk. 4, i lov om Planklagenævnet.”

Vi er fra Foreningens side glade for afgørelsen. Det har været vigtigt for os at få prøvet hvorvidt sagsbehandlingen og Kommuneplantillægget overholdt gældende lovgivning og om de bagvedliggende analyser var udført i henhold til gældende krav. Vi har nu fået medhold i, at dette ikke var tilfældet. Vi håber med denne afgørelse at andre i Kommunen ikke skal igennem en lignende process som den, borgerne i Regstrup, Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse mv. oplevede i 2018/2019, men at kommuneplaner, lokalplaner mv. fremadrettet udarbejdes med afsæt i gældende lovgivning.

I afgørelsen præciseret Planklagenævnet ydermere de krav, der skal opfyldes i forbindelse med sådanne sager med reference til gældende lovgivning.

På foreningens vegne
Karina Moll
Formand