Høringssvar Kommuneplan 2021

Som bekendt gav Planklagenævnet os medhold i, at tillægget til Kommuneplan ikke var lovligt, og det blev underkendt.

Desværre ser det ud til, at Forvaltningen ikke har opgivet ideen om, at vores område skal udsættes for stærkt belastende virksomheder, og de forsøger nu med at udlægge miljøklasse 6 virksomheder i vores lokalområde.

Argumentet herfor er at området er oplagt til transporttunge erhverv – hvilket er i direkte modstrid med en af politikernes væsentligste årsager til at stemme nej til biogasanlægget.

Det er skræmmende, at Forvaltningen nu forsøger igen, og udkastet til kommuneplanen viser endnu engang, at Forvaltningen ikke kender til de lokale forhold, ikke forholder sig til faktuelle oplysninger og heller ikke udfører et grundigt forarbejde. F.eks. er den medfølgende miljøredegørelse direkte mangelfuld og undersøger reelt overhovedet ikke konsekvenserne af det – af kommunen – ønskede Miljøklasse 6 område.

Vedhæftet kan du læse vores høringssvar til kommunen.