Høringssvar, Strategisk Energiplan, Holbæk Kommune

Stor var vores glæde, da Politikerne i marts 2019 vedtog vores Borgerforslag om udfærdigelse af en Strategisk Energiplan før større tekniske anlæg blev besluttet.
Det er næppe nogen hemmelighed, at kommunen igangsatte arbejdet med den Strategiske Energiplan, mens man dog fortsatte med at beslutte større tekniske anlæg som solcelleparker, ligesom man fortsatte arbejdet med etablering af et biogasanlæg.

Samtidig udtrykte politikerne et klart ønske om Borgerinddragelse som en del af processen omkring udarbejdelse af den Strategiske Energiplan. Og der har da også været afholdt borgermøder, workshops, gæstebud mv.

I foreningen sidder vi dog tilbage med en noget flad fornemmelse, for borgerinddragelsen ser godt ud på papiret – men i praksis er der ikke sket en reel inddragelse.

Et par eksempler:

  1. Til borgermøde har man en repræsentant med fra Klimarådet – det er jo rigtig godt. Dog udelader man at oplyse borgerne om, at samme mand er med i Future Gas – en organisation som forsker og arbejder for fremme af biogasanlæg. Bland mange partnere finder man f.eks Nature Energy og andre med forretningsmæssig og økonomisk interesse i etableringen af biogas anlæg.
  2. Mange lokalområder og borgere har investeret ressourcer i afholdelse af gæstebud. Vi kan konstatere, at de forslag der er kommet fra vores lokalområde ikke har været en del af overvejelserne i planen – hvorvidt dette er tilfældet for andre områder, hører vi gerne om.
  3. Trods max antal deltagere vælger man at gennemføre 2 borgermøder, hvor der reelt kunne være 20-30 borgere pr. møde. Møder der i øvrigt først kom ud i medierne i en helligdagsferie 3 dage før tilmeldingsfristen. Det efterlader en klar oplevelse af, at man ikke ønsker for mange potentielt kritiske røster samlet under samme tag. Vi er sikre på, at mange flere ville have deltaget, havde mødet været annonceret ordentligt, ligesom vi er sikre på, at deltagerne påmøderne (og de tilstedeværende politikere) kunne have gavn og glæde af at høre spørgsmål og svar fra alle deltagere.
  4. nu forcerer man en strategisk Energiplan igennem, uagtet der kommer en national plan, som der i øvrigt også refereres til flere steder i rapporten.

Vi har gennem de seneste år set og oplevet hvordan materiale og processer ikke har været fyldestgørende eller opfyldt officialprincippet – ofte med en meget ensidig tilgang til projektet. Desværre føler vi ikke der er sket en forbedring i forbindelse med udarbejdelsen af den Strategiske Energiplan, og vi håber, politikerne denne gang stiller sig noget mere kritisk til det materiale, hvidbog mv., der udarbejdes af forvaltningen.

Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden er behov for at grave dybt i forvaltningens indstillinger og materiale.

Vi har nu indsendt vores høringssvar, som kan læses i vedhæftede dokument