Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Kære Alle,

Der afholdes generalforsamling d. 9. marts 2020 kl. 19 i Sdr. Jernløse Kirke’s konfirmandstue.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Yalg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
  7, Godkendelse afregnskab og budget
 7. Valg til bestyrelsen inkl. 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Bestyrelsen byder på lidt kaffe og kage, og derfor bedes tilmelding også ske senest d. 5. marts på:

På gensyn d. 9. marts

På Bestyrelsens vegne
Karina Moll Ravn